Vlinter is het samenwerkingsverband van de twaalf Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Doelstellingen

Het opvolgen van
beleidsmatige initiatieven en
beleidsvoorbereidend werk

Belangenbehartiging

Ervaringsuitwisseling

Enerzijds willen we onze leden zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van het beleid op vlak van streekontwikkeling en anderzijds als gesprekspartner te fungeren voor alle betrokken actoren.

VLINTER werkt hiervoor samen met VVSG omdat we intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uitdrukkelijk zien als een verlengstuk van het lokaal bestuur.

Leden

Twaalf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling zijn lid van VLINTER:

Contacteer ons

Karen Alderweireldt


Coördinator

02/211.56.40

karen.alderweireldt@vlinter.be

Johan Alleman


Beleidsmedewerker Streekontwikkeling

02/211.56.19

johan.alleman@vlinter.be

VLINTER - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel - info@vlinter.be

Extranet

Vlinter beschikt over een aantal extranetten, hier vindt u agenda's, verslagen en documenten terug.

Aanmelden